DE US EN FR NL
Messe_Banner_Powtech_2019_EN

Explosie-veilig transport van stortmaterialen

Voor het leegzuigen van allerhande vormen (hoppers, buffers, zakken e.d.), het transporteren en het lossen van stofexplosie gevoelige produkten dienen bijzondere aspekten met betrekking tot explosie veiligheid in ogenschouw te worden genomen. Uiteraard dient een oplossing veilig te worden uitgedacht.

Volkmann biedt door de jarenlange ervaring expertise en informatie-seminars met betrekking tot poederhandling en explosie veiligheid. Verschillende bouwvormen volgens de Atex richtlijnen zijn voor alle stof- en gaszones leverbaar.

Bij het afzuigen, vervoeren en inbrengen van ontvlambare stortmaterialen moet speciale zorgvuldigheid geboden worden met betrekking tot elektrostatische oplading, mogelijke ontlading en het hiermee verbonden explosierisico.

 • Welke omstandigheden heersen op de opname- en afgifteplaats?
 • Hoe sterk laadt het product op?
 • Wat gebeurt er met het product bij het transport en bij de afgifte?

Ontstaan er ook brandbare gassen of mengsels,dan zijn er uitgebreide maatregelen nodig.

Volkmann biedt gebruik-specifieke, nauwkeurig passende en vooral veilige vacuümtransportsystemen. Alle Volkmann VS en PPC vacuümtransportsystemen zijn ATEX-gecertificeerd en kunnen als brede grenzen als “explosie-veilig” in stof explosiezones worden gezien (Minimale ontstekingsenergie van het transportproduct >1 mJ).

Mochten bv. oplosmiddel-vochtige producten worden vervoerd of moet het product in een ruimte worden gesluisd die ontvlambare gassen/dampen bevat, dan worden onze INEX-vacuümtransporteurs met inertiseringsfunctie (ATEX-gecertificeerd) aanbevolen die producten in zone 0* of 1 bv. van roerketels en reactoren kunnen insluizen. De betreffende toepassing en de lokale omstandigheden bepalen de uitvoering van het transportsysteem.

Volkmann vacuümtransporteurs voor toepassingen in explosief gebied

 • vrij van ontstekingsbronnen
 • zuiver pneumatisch zonder elektra
 • volledig elektrisch geleidend
 • kleine vulvolumes
 • lage transportsnelheden
 • geen warmte opwekking
 • geen hete oppervlakken
 • geen roterende delen
 • kunnen eenvoudig bestuurd en bediend worden

*De discussie van „Zone 0“ werd vaak gevoerd, wordt uit de declaratie van de exploitant afgeleid.

Maak gebruik van onze terug bel service.

ATEX Seminar

ATEX Seminar