DE US EN FR NL
Messe_Banner_Powtech_2019_EN

Vacuüm transport systemen

Vacuüm transport systemen van Volkmann transporteren een grote diversiteit aan bulkgoederen gebruik makend van lucht door leidingwerk en slangen.

Deze zijn tevens uiterst eenvoudig te installeren en waarborgen een schone produktie omgeving, aangezien onder vacuüm geen stof uittreden kan.

Vacuüm transport systemen zijn geschikt voor alle soorten bulkgoederen. Van nano-deeltjes en fijnstoffige produkten van 0,1µm tot b.v. afsluitdoppen voor flessen. Van zeer lichte produkten van 0,05 kg/ltr tot zware metaalpoeders tot 10 kg/ltr.

Vacuümtransporteurs voor het afzuigen/afnemen en aanvoeren van stortgoederen

Beveilig uw productieproces, maak het werk van uw medewerkers eenvoudiger en verbeter de werkomgeving met vacuümtransportsystemen van Volkmann.

Aufgabe und Abgabesysteme beim Vakuumförderer

 • gebruikersvriendelijker en veiliger transport van stortgoederen
 • eenvoudig afzuigen en stofvrij bevoorraden
 • besparend en ontmengingsvrij transport van dichte stromen
 • optimale hygiëne-omstandigheden
 • betrouwbare filtersystemen
 • eenvoudige installatie, probleemloos bedrijf
 • geringe energiebehoefte
 • gunstige investerings- en bedrijfskosten

Onze verschillende modulair opgebouwde toestelprogramma’s voor de chemische-, farmaceutische en voedingsmiddel-verwerkende industrie maken een eenvoudige aanpassing van een apparaat aan de individuele taakstelling mogelijk zodat ook optimaal voldaan kan worden aan kritische materialen en toepassingen (gezondheidsrisico’s, explosiegevaar etc.).

Transport systemen met standaard modules leveren wij na ca. 1 tot 2 weken (ca. 3-4 weken voor farmacie-systemen), speciale uitvoeringen ca. 4-8 weken.

Gebruikelijke transportcapaciteit: 100 kg/h tot 3,5 t/h (max. gerealiseerd: 12 t/h)
Gebruikelijke transportweg: 15 m breed + 10 m hoog (max. gerealiseerd: 100 m breed + 40 m hoog)

Voorbeeld toepassingen en proeven voeren we graag bij de klant of in onze technische afdeling uit. Op deze manier kunnen klanten er echt vanuit gaan dat de noodzakelijke capaciteit wordt gehaald en het transportproduct niet negatief wordt beïnvloed. 

Zo werken vacuümtransporteurs

Vacuümtransporteurs transporteren het materiaal in de zuigluchtstroom door pijp- of slangleidingen.

So funktioniert der Vakuumförderer

 1. De vacuümpomp (1) wekt een onderdruk in de afscheidingstank op zodat door de inzuigopening (2) lucht van een product opslagpunt (A) wordt aangezogen en transportmateriaal mee wordt getransporteerd.
 2. Het ingezogen stortmateriaal-/luchtmengsel merkt door de speciaal geconstrueerde afscheider een voorzichtige snelheidsverlaging zodat de het getransporteerde materiaal boven de ledigingsarmatuur zich in de afscheidingstank verzamelt, aanwezige stofdeeltjes worden veilig door het filtersysteem (3) van de transportlucht gescheiden. Bij extreem fijn en licht stof bereikt een cycloon-voorafscheider die als optie in de afscheider kan worden gezet, langere filter standtijden.
 3. Wordt de vacuümpomp uitgeschakeld, dan vindt in de afscheidingstank een druknivellering plaats. Het ingezogen materiaal valt door de ledigingsmodule onder uit de vacuümtransporteur rechtstreek in de te bevoorraden eenheid (B).
 4. Bij de lediging wordt de filtermodule door een tegenblaas-luchtimpuls gereinigd, de aanhechtende filterkoek wordt verwijderd. Ter vereenvoudiging van de materiaalafdracht bij sterk brugvormend of hechtend materiaal worden zuigervibratoren en fluïdiseereenheden alsook andere losschudelementen ingezet.

A) Opslagplaats – Plaats waarvan het product wordt afgezogen, bv. big-bag, zeefmachine, droger, opslagtrechter, handzuigbuis etc.
B) Vacuümtransporteur
C) Afgifteplaats – Plaats waar het product naartoe wordt gevoerd, bv. reactor, menger, pers, container, vulinstallatie etc.

VS Vacuümtransporteur

VS-VakuumfördererVS -vacuümtransporteurs zijn bewezen allrounders voor een schone en veilige verwerking van stortgoedmaterialen. Hun modulair ontwerp is uniek en maakt een universele inzet van de apparaten voor het transport van poeder, stof, granulaat en kleine deeltjes in verschillende branches mogelijk.

De VS bouwreeks is …

 • compact
 • eenvoudig
 • zonder problemen te installeren en bediend
 • eenvoudig en snel zonder gereedschap te demonteren
 • veilig en betrouwbaar
 • hygiënisch te reinigen

VS Vacuümtransporteurs zijn met een transportcapaciteit van 100 tot 10.000 kg/h verkrijgbaar.

Voordelen van de Volkmann VS vacuümtransporteur

 • hygiënisch ontwerp van alle componenten
 • ontwikkelde filtertechniek
 • geen ongewenste productverdichting
 • eenvoudige materiaaluitvoer, grote ledigingsopeningen
 • zuiver pneumatisch werkende systemen met uitval-veilige besturingen
 • naar keuze elektrische vacuümpompen en PLC-besturingen
 • Kleppen/armaturen op verzoek volgens specificatie van de klant

De modulaire opbouw maakt een taak-specifieke configuratie van het apparaat mogelijk. Zo kunnen ook gecompliceerde transporttaken met alleen moeilijk te transporteren producten betrouwbaar worden opgelost. Er staan zeer veel verschillende functiemodussen voor elke VS vacuümtransporteur ter beschikking. De VS-bouwreeks biedt „miljoenen mogelijkheden“.

Wij geven u advies over de nauwkeurige configuratie van de transporteur en geven u op basis van onze knowhow, onze productgegevensbank en d.m.v. gekwalificeerde transportproeven met uw materialen in onze technische afdeling of uw bedrijf de nodige zekerheid om te beslissen.

Alle nieuwe VS-transporteurs zijn volgens richtlijn 94/9/EG ATEX gecertificeerd voor opstelling in de zones 1, 2, 21 en 22. EG-keuringsbewijsnummer voor constructiemodellen 02 ATEX 7005 X.

Er gelden bijzondere voorwaarden voor een veilig gebruik van de apparaten.
[Ex] II 1 D c 80°C / II 2 GD 100°C (T4)

PPC Farmacie-vacuümtransporteur

PPC Pharma-VakuumfördererDe PPC vacuümtransport-familie van Volkmann werd speciaal voor toepassingen ontwikkeld die naast het zuivere transportproces een maximale kwaliteit van de oppervlakken en eigenschappen van productcontact delen vereist. Deze worden hoofdzakelijk in het farmaceutische en pigment-verwerkend gebied ingezet en uiten zich vooral door hun eendelige constructiewijze zonder extra modules. De spleetvrije en dode ruimte-vrije opbouw voldoet aan de hoogste hygiënische eisen. Toch kunnen deze met weinig handelingen zonder moeite en zonder gereedschap tot hun afzonderlijke delen worden gedemonteerd en optimaal gereinigd resp. gesteriliseerd worden.

De constructie van de PPC-transporteur is compleet elektrisch geleidend gevormd en in het productiegebied spleet- en dode ruimte-vrij opgebouwd. Productafzettingen, stof- en kiemnesten worden zo voorkomen. PPC’s ledigen de transportmaterialen via hygiënische schijfkleppen met een groot oppervlak.

PPC-vacuümtransporteurs worden als voor-geconfigureerde eenheden voor de specifieke taak aangeboden. Naast de verschillende farmacie- resp. elektrisch geleidende filtersystemen bv. voor explosieve toepassingen) kunnen deze naar keuze met speciale clamp-verbindingen, lagen of ledigingskleppen volgens de wens van de klant worden uitgevoerd.

INEX-vacuümtransporteurs

Vacuümtransporteurs met inertiseringsfunctie: Volkmann INEX.

INEX VakuumfördererMet Volkmann INEX-vacuümtransporteurs kan stof eenvoudig en veilig in veiligheids-kritische procesinstallaties zoals bv. roerketels en reactoren worden getransporteerd. Ze maken de transfer van poeder in alle stof- en gasexplosiezones mogelijk.

Na het inzuigen van het transportmateriaal in de afscheidingstank van het INEX-toestel wordt voor afgifte van het transportmateriaal in de te bevoorraden eenheid van de afscheider bij afgesloten transportleiding geëvacueerd en het transportmateriaal met inert gas (stikstof e.d.) doorgespoeld. Het materiaal wordt dan met een zuurstofconcentratie van minder dan gebruikelijker-wijze 7% in de te bevoorraden eenheid afgegeven en de daar inertisering niet verstoort.

Naar keuze kan bij INEX-transporteurs het hele transportproces met inert gas worden gereden, zo is ook het transport van bv. oplosmiddel-vochtige poeder (hybride mengsels) mogelijk.

Volkmann INEX-vacuümtransporteurs voor toepassingen in explosief gebied

 • Hebben geen ontstekingsbronnen
 • werken zuiver pneumatisch zonder elektra
 • zijn volledig elektrisch geleidend
 • hebben geen vulvolumes
 • werken met lage transportsnelheden
 • produceren geen warmte
 • hebben geen hete oppervlakken
 • hebben geen roterende delen
 • kunnen eenvoudig bestuurd en bediend worden

Volkmann biedt in het toepassingsgeval een uitgebreid pakket aan hulp en expertise aan. Alle constructies van onze actuele vacuümtransporteurs werden speciaal op explosieve toepassingen afgestemd.

Tablet-transporteurs

TablettenfördererTabletten transporteren en aanvoeren betekent niet alleen een vereiste transportcapaciteit behalen. Bij het transport tellen veel eerder de kwalitatieve aspecten. Mechanische beschadigingen, randafbrokkeling, krassen, slijtage, verkleuringen (grijze waas) etc., vaak niet met het blote oog zichtbaar, moeten worden uitgesloten.

Volkmann biedt transporteurs aan voor zeer veel gevoelige materialen en tabletten en maakt meestal een transport zonder beschadigingen mogelijk. Op deze manier kunnen tabletten bv. van transportbundels of rechtstreeks van de tablet-pers worden afgezogen en bundels, vul- of verpakkingsinstallaties stofvrij worden bevoorraad. Volkmann transporteurs kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en bieden ook bij een lage plafondhoogte een betrouwbare aanvoer.

Volkmann tablet-transporteurs hebben slijtage-vrije contactoppervlakken, ofwel van glas of van speciaal FDA-gekeurde schokabsorberende lagen voorzien. Op deze manieren maken een paar slimme ideeën, gerealiseerd in speciaal aangepaste vacuümtransporteurs van Volkmann het transport van zeer gevoelig transportmateriaal mogelijk.

Wij leveren individueel aangepaste transportsystemen en ook complete systeemoplossingen bv. voor het transporteren en doseren van uitgangsstoffen en API´s. Overleg met ons en maak gebruik van onze jarenlange ervaring in de chemisch-farmaceutische verwerking van stortmateriaal.

Ononderbroken vacuümtransporteurs CC

CC vacuümtransporteurs maken een onafgebroken materiaalafzuiging van een opslagpunt bij een gelijktijdige onafgebroken afgifte van het ingezogen afgescheiden materiaal mogelijk.

Binnen de afscheidingstank van de vacuümtransporteur maakt een combinatie van vacuümtransporteurs/filters van Volkmann een onafgebroken afzuiging en transport mogelijk. Afzonderlijke filters worden in volgorde gereinigd zodat er voortdurend een gelijkblijvende zuigcapaciteit wordt gegarandeerd
de vacuümtransportstroom blijft komen en komt niet tot stilstand.

De afscheider is met een doseersluis van Volkmann uitgerust (ATEX-gecertificeerd). Het materiaal kan door de speciale stromingsvoering bijna zonder vertraging uit de afscheider van de vacuümtransporteur weer worden afgegeven. Resthoeveelheden in de vacuümtransporteur worden geminimaliseerd. Bij aanhechtende producten zorgt een extra zuigervibrator voor een vermindering van de afzettingen in het toestel.

Alle delen van de transporteur en doseersluis kunnen eenvoudig met de hand worden gedemonteerd en gereinigd. Contact-makende materialen met producten: Roestvrij staal 316L en FDA-gecertificeerde materialen.

Er zijn verschillende constructie-afmetingen tussen 200 en 350 mm met 100 resp. 150 mm doseersluizen verkrijgbaar. De transportcapaciteit van de systemen is 1 – 500 kg/h.

Druk-vaste vacuümtransporteurs

Druckfester Förderer-beZij maken het inbrengen van stortmaterialen rechtstreeks in de overdrukgebieden mogelijk (bv. reactoren en roerketels, toegestaan drukgebied -1 tot +6 bar of -1 tot +10 bar). De verschillende uitvoeringen zijn volgens de richtlijn voor drukapparaten leverbaar in aansluiting aan de normflens 150, 200, 250 en 300 mm.

Ook veiligheid-technische steunpunten op de bouw of het explosie-beveiligingsconcept dat door de exploitant is gekozen, kunnen de druk-vaste resp. drukstoot-vaste opbouw van het vacuümtransportsysteem noodzakelijk maken.

Druk-vaste vacuümtransporteurs van Volkmann kunnen als „normale“ vacuümtransportsysteem met perslucht en omgevingslucht worden bediend. Ze zijn echter ook als INEX-uitvoering verkrijgbaar met inertisering van de afscheidingsruimte voor de verlaging van het resterende zuurstofgehalte wat in de afscheidingstank aanwezig is.

Druk-vaste vacuümtransporteurs van Volkmann voldoen altijd aan uw veiligheid-technische eisen en bieden u veiligheid bij de behandeling van stortmaterialen.

Vacuümtransporteurs voor vloeistoffen

Vacuümtransporteurs uit de VS en PPC-bouwreeksen kunnen met kleine modificaties ook voor het transport van vloeistoffen worden ingezet. Hierbij voorkomen vlotterkleppen het over vullen van de vacuümtransporteur.

Toepassingsvoorbeelden:

 • Fruit- en groentestukken onder water transporteren (voorkomen van oxidatie)
 • Filtermedia, granulaten, actieve kolen etc. uit filterbakken afzuigen
 • Filterslib opnemen en afvoeren
 • Sedimenten uit poelen van smeermateriaal verwijderen

Wij adviseren u graag bij uw specifiek gebruik.

Dubbele klepsluizen

Productsluizen resp. dubbele klepsluizen garanderen dat bij de bevoorrading van tanks geen rechtstreeks contact tussen het binnenste van de tank van de te bevoorraden eenheid en de omgeving bestaat. Bovendien voorkomen zij het uittreden van gevaarlijke stoffen.

explosionsschutz-atex_doppelklappenschleusen

Volkmann productsluizen kunnen gemakkelijk geïnertiseerd worden zodat geen ongewenst medium van de sluis in de gevulde eenheid komt. Ook de omgekeerde weg van het vervoer zoals het uitstromen van gassen kan door de sluis worden voorkomen doordat na het vullen opnieuw wordt geïnertiseerd.

Het speciale aan de productsluizen van Volkmann is hun rechtstreekse combinatiemogelijkheid met de vacuümtransporteurs uit de VS en PPC-constructiereeksen. Op deze manier krijgt u een zeer compact en veilig transportapparaat in één hand.

De sluis van Volkmann kan op verzoek ook in maximaal 10 bar drukstoot-vaste en tot 6 bar druk-vaste uitvoering worden geleverd – voor het vullen van tanks met overdruk.

Olie- en vetafzuigers

Handige standaard modellen helpen u erbij om de productie droog en schoon te houden. Volkmann vloeistof-afzuigers zuigen eenvoudig en betrouwbaar vloeibate tot stroperige media af en vervoeren het medium dat op verzoek gefilterd is, rechtstreeks in de verzameltank, verzamelzak, vaten en machines.

Ook losse spaanders worden zonder slijtage betrouwbaar meegezogen.

Toepassingsvoorbeelden:

t012_vakuumfoerderer_oel-und-fettsauger

 • Bewerkingsvloeistoffen rechtstreeks uit bodemkuipen in de productie afzuigen en gefilterd in fabricagecentra terugvoeren
 • Testbenzine in motorproefbanken, uit pijpen en montageplaten afzuigen en terugwinnen
 • Olie, benzine en kerosine bij averij van oppervlakken/oppervlaktewater afzuigen en afscheiden
 • Vetten in het onderhoud van walslagers schoon en eenvoudig in verzameltanks afscheiden

Transporthoogte tot 9 m (afhankelijk van de dichtheid en viscositeit)

Zuigcapaciteit 0,01 – 200 m³/uur

Maak gebruik van onze terug bel service.