DE US EN FR NL

Oplossingen voor OEM’s

Om een perfecte productie te kunnen garanderen, staan bouwers van installaties en procestechnici voor de taak om complexe processen en verlopen veilig te beheersen. Naast de eigenlijke processtap krijgt ook de erbij behorende materiaalstroom steeds meer betekenis. Of het nu is om het hele proces te optimaliseren of het transport van de eindklanten volgens een betrouwbare volledige oplossing “uit één hand” na te komen. Volkmann Vacuümtransporteurs verbeteren de materiaalstroom bij zeer veel machines en processen, bijvoorbeeld bij en in combinatie met:

 • Vulmachines
 • Afvalwaterbehandelingsinstallaties
 • Besproeiingsinstallaties
 • Coater
 • Containermenger
 • Doseerinrichting
 • Extruder
 • Filterinstallaties (bv. retour)
 • Granulaatmachines
 • Vulmachines voor capsules
 • Kneedmachines
 • Compacteermachines
 • Lasersinter-installaties (3D)
 • Meerkopweegschalen
 • Micro-ioniseermachines
 • Mengers
 • Maalmachines
 • Reactoren
 • Roerketels
 • Zeefmachines
 • Tabletpersen
 • Drogers
 • Verpakkingsmachines
 • Weegschalen
 • Wervellaagdrogers
 • Verkleiningsmachines etc.

Samengevat: De hele wereld van mechanische en thermische procestechniek tot het gereedgekomen eindproduct (verpakking) met in achtneming van terugwinning en recycling. De modulaire opbouw van de toestellen, ervaring en zeer veel ideeën van de medewerkers van Volkmann op deze gebieden, leiden steeds weer tot nieuwe oplossingen om aan de meest verschillende eisen te kunnen voldoen.

Maak gebruik van onze terug bel service.