DE US EN FR NL

Individuele oplossingen en systemen

Verzameltank en voorzettank

Vorlagebehälter_PPC170SBWAGENWij bieden voor onze vacuümtransporteurs in plaats van of samen met de anders gebruikelijke toestel-lediging verzamel- en opvangtanks aan.

Mogelijke toepassingen zijn bv.::

  • Vacuümtransporteurs als automatisch aanvoersysteem: Poeder en mengsels worden rechtstreeks in vulmachines, tabletpersen etc. getransporteerd en in de opvangtank van de vacuümtransporteur worden automatisch vulpeilen bewaakt en op peil gehouden.
  • afzonderlijke en verschillende materialen worden in een opvangtank getransporteerd en deze voor verdere verwerking klaar gezet
  • afgezogen stof wordt in een systeem met verzameltank afgescheiden en uit gesluisd
  • Materiaalmonsters worden in verzameltanks of monsterbekers gedaan
  • Gebruik van een vacuümtransporteur met verzameltank als industriële zuiger

Buiswissels

t024_individuelle-systeme_diverterBuiswisselsystemen van Volkmann maken het mogelijk om één of meerdere vacuümtransportsystemen met verschillende opslagstations te verbinden.

Een vacuümtransporteur haalt op deze manier d.m.v. een zuiglans bv. dezelfde of verschillende materialen uit aangesloten silo’s, big-bag- en zakopslag-stations of uit vaten.

Wij leveren standaard uitvoeringen voor 2 tot 8 transportleidingen alsook individueel afgestemde systemen volgens uw specificatie.

Automatisering en besturingsbouw

individuelle-systeme_automatisierung

Naast de enkele pneumatische besturingen voor de basisfunctie van de vacuümtransporteurs zijn er zeer veel uitbreidings- en modificatiemogelijkheden. Zijn voor de werking van een vacuümtransporteur ontstekingsbron-vrije, pneumatische besturingen ruim voldoende, dan is er bij complexe systemen en/of communicatie-eisen de behoefte aan uitgekiende elektrische besturingen. Van de enkele evaluatie van één of meerdere vulpeilsensoren tot de complexere automatisering van bv. doseerprocessen of de lediging van vaten over een breed toepassingsgebied uitgestrekt.

Deze taken worden door de bedrijfseigen besturingsontwikkeling, programmering en de besturingsbouw individueel opgelost zodat ook later nog wijzigingen mogelijk zijn. Siemens, Allan Bradley e.d. behoren net zo tot de „standaard“ als alle gebruikelijke bus-systemen (Profibus, CANbus, Ethernet etc.). Bij doseertaken kan een economisch productensysteem worden aangekoppeld.

WIP/CIP

Omdat het in deze toepassingen minder op de modulariteit dan op de absoluut gladde, spleetvrije totale opbouw aankomt, worden bij „Wetting/washing in place“ (WIP) of „Cleaning in place“ (CIP) gebruikelijk PPC (Pneumatic Pharma Conveyor) vacuümtransporteurs gebruikt.

individuelle-systeme_WIP

Al sinds meerdere jaren worden gemodificeerde PPC-vacuümtransporteurs gebruikt waarbij na het poedertransport alle contact-makende delen in ingebouwde toestand worden gespoeld. Door speciale constructies en hygiënische kleppen vindt een effectieve bevochtiging en doorspoeling van alle componenten plaats. De spoelvloeistof wordt daarna volledig afgetapt. Op verzoek kan het filter door een spoeldeksel worden vervangen en de resterende afscheider wordt CIP gereinigd.

Als verder toename is een „volledige“-CIP-variant mogelijk waarbij ook het filter tijdens de reiniging en droging in het systeem blijft. Speciale wassproeikoppen, spoelprocessen in verschillende richtingen, voorkoming van voortbrengende gebieden en speciale hygiënische aftapkleppen leiden hier tot succes.

De veelzijdige reinigingsmogelijkheden worden ook op andere oplossingen over gedragen. Volkmann WIP vacuümtransporteurs worden bovendien reeds in schone ruimtes en in OEB (Occupational Exposure Band) 4 (OEL 1-10 µg/m³) geclassificeerde ruimtes gebruikt.

Coatings en speciale uitvoeringen

Room-vet-poeder met een vetaandeel van 70 %, aangebakken ijzeroxide, actieve kolen -cokes – er zijn zeer veel voorbeelden voor aanhechtende en klevende poeders en stortgoederen. Om deze stabiel en veilig te transporteren, worden de meest verschillende coatings gebruikt. Voor een scheiding per soort (Voorkoming van cross-contaminatie) en rest-arm transport kunnen zowel transportprocessen en oppervlakken worden veranderd.

PPC Behälter mit Außenbeschichtung

Speciale coatings (bv. Halar®) worden bijvoorbeeld in corrosieve omgevingen gebruikt. Een inwendige coating beschermt de vacuümtransporteur bij het transport van corrosief poeder.

Is de buiten-omgeving bovendien corrosief, dan wordt de transporteur ook buiten van een laag voorzien. Zelfs de vacuüm-opwekkers zijn in zuurvaste uitvoering verkrijgbaar.

In bepaalde industrietakken moeten beslist duidelijke materiaalspecificaties – ook in het niet-contact makende gebied -worden nageleefd. Bij Volkmann wordt met een eigen fabricage gegarandeerd dat ook alternatieve materialen kunnen worden verwerkt.

Maak gebruik van onze terug bel service.